OŚWIECENIE – cyfrowa kamera-analogowe światło

13 listopada 2020
589
Views

Interaktywna książka-skrypt z podstawowych zagadnień związanych z powstawaniem obrazu cyfrowego w aspekcie ekspozycji.

TUTAJ DO POPBRANIA

Podręcznik dla operatorów filmowych przygotowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Bezpłatny podręcznik dla operatorów filmowych

inicjatywa Magazyn Filmpro. Powstała Interaktywna książka-skrypt z podstawowych zagadnień związanych z powstawaniem obrazu cyfrowego w aspekcie ekspozycji. Polecamy jako niezbędny podpowiadacz technologicznych zagadnień operatorskich. Inicjatywa Magazynu Filmpro.

TUTAJ DO POPBRANIA

TUTAJ DO POPBRANIA

„JESZCZE KILKA SŁÓW OD AUTORÓW
Do napisania niniejszej publikacji zbieraliśmy się kilka lat. Brakowało nam bogato ilustrowanego podręcz-nika, który w sposób zrozumiały tłumaczyłby wszystkie zawiłości rejestracji cyfrowej. Szukaliśmy pod-ręcznika nie tylko dla inżynierów, ale przede wszystkim dla przyszłych i obecnych operatorów filmowych – dla których istotne jest zrozumienie zasady działania kamer cyfrowych od strony twórczej, a nie tylko technicznej. Nasze doświadczenie w edukacji filmowej pomogło nam zweryfikować wiedzę niezbędną nie tylko dla młodego twórcy, ale i osoby, która na co dzień pracuje jako autor zdjęć. Zależało nam na tym, by w podręczniku w przystępny sposób przekazać wszystko, co potrzebne do zrozumienia meandrów rejestracji obrazu cyfrowego. Na rynku międzynarodowym jest wiele publikacji na ten temat, lecz jedne są napisane zbyt skomplikowanym językiem, a inne nie tłumaczą, dlaczego, po co i jak. Gdy analizowali-śmy wydawnictwa dostępne na rynku międzynarodowym, najczęściej dochodziliśmy do wniosku, że taka książka i w takiej formie, o jaką nam chodzi, nie istnieje, a gdybyśmy chcieli ją zrobić z obecnych na rynku publikacji, musiałaby składać się z pojedynczych fragmentów wielu książek i…
Stąd pomysł, by napisać taką książkę, jaką sami chcielibyśmy przeczytać 🙂
Nasz podręcznik zawiera niezbędną wiedzę o tym, jak my, ludzie, widzimy i dlaczego tak[…]”„W książkach mówiących o technice i technologii filmowej pojawia się często problem mieszania jedno-stek. Nawet wewnątrz jednej publikacji pojawiają się sytuacje, w których autorzy pozostawiają czytelnika sam na sam z koniecznością przeliczania jednych jednostek na inne. Operator nie tylko w Europie, ale i na świecie posługuje się najczęściej systemem metrycznym. Na Wyspach Brytyjskich wykorzystywane jest np. podejście mieszane (zarówno system metryczny, jak i jednostki imperialne). W kilku krajach pozaeuro-pejskich (Mjanma/Birma, Liberia i Stany Zjednoczone) obowiązują tylko jednostki imperialne. Są też kraje (najczęściej angielskojęzyczne), które w życiu codziennym korzystają z jednostek imperialnych, a oficjalnie – z systemu metrycznego… Zatem na potrzeby posługiwania się wspólnym językiem operatorskim doty-czącym rejestracji obrazu cyfrowego ujednoliciliśmy jednostki. Nie ma tutaj łokci, sążni, wiorst, arszynów czy furlongów 🙂 Tam, gdzie trzeba było – zrobiliśmy odpowiednią konwersję, spisaliśmy i tłumaczymy, jak to się nazywa, dlaczego tak się nazywa i zastanawialiśmy się, czy nie można bardziej tego uprościć. Jeśli się dało – upraszczaliśmy.
Jedynym wyjątkiem względem tego, o czym mowa wyżej, jest pisownia wartości przysłon w konwencji imperialnej (kropka dziesiętna w znaczeniu przecinka dziesiętnego), np. f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0 itd.”

Fragmenty z książki: © Filip Kovčin, Piotr Kucia, Jerzy Rudziński. „OŚWIECENIE

Cyfrowa kamera – analogowe światło, 
Podręcznik operatora filmowego”. Apple Books.

TUTAJ DO POPBRANIA

Podręcznik dla operatorów filmowych przygotowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Comments are closed.